torsdag den 12. juni 2008

Hvis Helsinki III.


Saglig og forbeholden anmeldelse af Hvis Helsinki i dagens Information skrevet af Tue Andersen Nexø.

Tue kritiserer bogen for at udspille sine scenarier for globalt, hvilket jeg mener, er en af Hvis Helsinki interessante pointer, når den i forlængelse af sin kritik af Language-digtningens subjektopfattelse (signaturen, den empirisk ubundne identitet), forpligter sig på en mere autobiografisk fortæller, der udfordrer kosmopolitismen med sin kritik funderet i behovet for at høre til et sted – både i teksten og i verden som sådan.

Ingen kommentarer: