torsdag den 22. maj 2008

Seriøs litteratur - et gidsel i kulturkampen eller offer for uvidenhed.

Temmelig absurd anmeldelse i Politiken d. 17. maj 2008 af Nina Søs Vinthers fine og skrifteksperimenterende digtsamling 'Hvis Helsinki'. Anmelder Horne kritiserer værket for at indeholde 'næsten ingen psykologi og kun svag narrativ sammenhæng'. Det er I bedste fald en kritik som tager sit udgangspunkt i den realistiske roman, i værste fald er det skygger fra værdikulturkampen; at man - hvilket vil sige de nyborgerlige, ikke kan eller vil begribe kunst, der arbejder udover traditionelle fortælleskemaer og strukturer, og som heller ikke er funktionalistisk ( - opfyldning af samme skemaer og strukturer). Hvorvidt anmelderen er uvidende eller ej, så er det uendeligt trist at se hvordan litteratur med seriøse kunstneriske ambitioner bliver mødt.


http://politiken.dk/boger/article510753.ece

Ingen kommentarer: